Polacy w Anglii - Emigracja, Praca, Zarobki.

Jedna społeczność wiele spraw.

26 kwi 2021

Najniższa krajowa w UK: 2021/2022

Najniższa krajowa w UK: 2021/2022

Najniższa krajowa w UK: 2021/2022 jest tematem istotnym w kontekście niedawnego wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty UE. Co się zmieniło? Wzrost minimalnego wynagrodzenia w Anglii nastąpił w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Niniejszy artykuł stanowi formę podręcznika dotyczącego podwyżek stawki minimalnej w Zjednoczonym Królestwie w bieżącym roku. Jak również przedstawienia perspektyw na rok 2022. Zapraszamy serdecznie do dzisiejszej lektury!

Spis treści
Co to jest i jak je rozumieć?
Jaka jest wysokość?
Jak doszło do tych zmian?
Co przyniosą następne lata?
Kto nie może jej otrzymać?
Pracodawca nie zapłacił!
Zmiany po Brexicie

Najniższa krajowa w UK: 2021/2022 – czym jest?

Najniższa krajowa w UK: 2021/2022 to aktualnie najmniejsza wartość wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii, określona w stawce brutto za godzinę pracy. Po raz pierwszy minimalną płacę w Anglii zapoczątkowano w roku 1998. A miało to miejsce podczas rządów Labour Party, czyli Partii Pracy. Przed rokiem 1998 nie obowiązywały żadne umowne minimalne kwoty wynagrodzeń pracowniczych. Aczkolwiek związki zawodowe usilnie starały się je wprowadzić. Dzisiaj prawo do niej posiada każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w UK i mający ukończone 23 lata. Ważną zmianą, która nastąpiła właśnie teraz jest fakt, że po raz pierwszy wprowadzono obniżenie wymaganego wieku. Przedtem prawo do otrzymywania całościowej minimalnej wypłaty przysługiwało jedynie pracownikom powyżej 25 lat.

Najniższa krajowa w UK: 2021/2022 – podstawowe informacje

Nowe wyższe kwoty National Living Wage (NLW) – Krajowej wystarczającej na życie. Jak i National Minimum Wage (NMW) – Najniższej krajowej zaczęły obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2021 roku. Wprowadzono je w związku z sugestiami zaproponowanymi przez Komisję do spraw Niskich Wynagrodzeń (LPC), jesienią ubiegłego roku. Istotnym jest, że młodsi pracownicy, jeszcze nie uprawnieni do minimalnego wynagrodzenia również otrzymają większą stawkę minimalną. Przypomnijmy, że NLW dotyczy obecnie wszystkich pracowników, którzy mają ukończone 23 lata lub więcej. Z końcem 2024 roku wymagany wiek ma wynosić jeszcze mniej, bo 21 lat.

Jaka jest wysokość najniższej krajowej w UK w latach 2021/2022?

Aktualne stawki NLW i NMW zaprezentowaliśmy w poniższej tabeli. Tak więc zobaczcie, ile będzie wynosić najniższej krajowej w UK w roku 2021/2022.

Wartość Stawka minimalna w kwietniu 2020 Stawka minimalna w kwietniu 2021 Wzrost (%)
Najniższa krajowa 8.72 GBP 8.91 GBP 2.2%
Pracownicy w wieku 21-22 lat 8.20 GBP 8.36 GBP 2.0%
Pracownicy w wieku 18-20 lat 6.45 GBP 6.56 GBP 1.7%
Pracownicy w wieku 16-17 lat 4.55 GBP 4.62 GBP 1.5%
Praktykanci 4.15 GBP 4.30 GBP 3.6%


Minister finansów, Rishi Sunak ogłosił, iż dzięki podwyżkom NMW, w nowym roku podatkowym zyska na tym dwa miliony osób. Zgodnie z obliczeniami rządu UK, każda osoba pracująca na pełnym etacie, w roku 2022 uzyska o 345 funtów więcej. Aniżeli w obecnym 2021 roku. Biorąc pod uwagę podwyższoną stawkę minimalną.

W ciągu pięciu minionych lat osoby zatrudnione na podstawie najniższej krajowej w UK, zanotowały wyraźny wzrost wynagrodzenia. Wzrost ten opiewa na kwotę ponad 4000 funtów brytyjskich! Wprowadzane co roku podwyżki stanowią początek drogi do realizacji rządowego kierunku. A nim jest doprowadzenie National Living Wage do poziomu 2/3 mediany płac, do końca 2024 roku, uwzględniając warunki gospodarcze. Dlatego rząd brytyjski już teraz prowadzi intensywne konsultacje dotyczące wartości stawek (NLW), jak i (NMW). Rząd ma je ustanowić już w kwietniu przyszłego roku.

Wprowadzenie zmian przez rząd UK i Low Pay Comission (LPC)

Stawkę płacy minimalnej ustanawia rząd Wielkiej Brytanii, po odbyciu konsultacji z Low Pay Comission. Jest to niezawisły organ opiniodawczy, który służy rządowi pomocą w dwóch obszarach. Mianowicie: wysokości krajowej płacy wystarczającej na życie (National Living Wage – NLW) oraz najniższej krajowej (National Minimum Wage – NMW). Obecnie wprowadzone podwyżki rząd uchwalił w październiku 2020, a zaczęły obowiązywać od 01.04.2021 r. Od tego dnia NLW wzrosło z 8.72 funta do obowiązującego na dzień dzisiejszy 8.91 GBP. Zaś próg wiekowy uprawnienia do otrzymywania najniższej krajowej obniżono z 25 do 23 lat.

Pozostałe stawki NMW, dla grup wiekowych w przedziałach: 21-22 lat, 18-20, 16-17 i praktykantów opierają się na standardowym schemacie. Polega on na wzroście stopy procentowej jak najwyżej jest to możliwe, oczywiście bez szkód względem zatrudnienia.

Perspektywy na przyszłość według LPC

Jeśli chodzi o przewidywania na najbliższe lata to Low Pay Comission wstępnie zamierza podnieść stawkę NLW do wysokości 9.42 GBP. Ma to nastąpić już w najbliższym roku (kwiecień 2022). Wartość ta może być wyższa lub mniejsza o 7 pensów. Obecne prognozy dla stawek NLW sięgają aż 3 lata naprzód. Zaś przewidywania na kwiecień 2024 wykazują, że wartość stawki NLW może wzrosnąć do kwoty 10.33 GBP. Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo różnicy 23 pensów w jedną lub w drugą stronę. Dodatkowo o czym już wspominaliśmy, planuje się obniżenie progu wiekowego uprawnionych do otrzymywania NLW. Ma on wynosić 21 lat i nastąpić najpóźniej w 2024 roku.

Przeprowadzenie wyliczeń na kalkulatorze

Kto nie jest upoważniony do pobierania minimalnego wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii?

Poniżej znajduje się pełny wykaz kategorii osób, które nie mogą pobierać najniższej krajowej w UK:

 • dyrektorzy firm, spółek z o.o. (Ltd), jak i S.A.;
 • osoby prowadzące własną działalność self-employed;
 • pracownicy poniżej 16-ego roku życia;
 • wolontariusze;
 • studenci będący na stażu studenckim;
 • więźniowie skazani prawomocnym wyrokiem sądu;
 • osoby pracujące na rzecz sił zbrojnych;
 • pracownicy będący załogą okrętów rybackich, posiadające udziały w zyskach;
 • osoby zatrudnione w charakterze opiekuna dla dziecka (au-pair). W sytuacji, gdy opiekun/ka mieszka wraz z rodziną dziecka, którzy są jej pracodawcami. A opiekun/ka nie płaci za wynajem, czy posiłki;
 • pracujący dorywczo, dla sąsiadów i znajomych przy pracash sezonowych lub tymczasowych, takich jak: drobne naprawy, koszenie ogródków czy wyprowadzanie psa;
 • biorący udział w państwowych programach dotyczących zatrudnienia;
 • uczestnicy konkretnych programów przedstażowych, takich jak: Skillbuild, Skillseekers, Training for Success, Programme Led Apprenticeships.

Co zrobić, gdy pracodawca odmawia wypłaty minimalnego wynagrodzenia?

Każdy pracodawca w UK ma prawny obowiązek przestrzegania stawek minimalnych ustanowionych przez rząd Anglii. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy w grupie pracowników, których obowiązują przepisy o stawce minimalnej. W sytuacji, gdy nasi pracodawcy stosują nieuczciwe praktyki nie stoimy na straconej pozycji. Pamiętajmy, że zawsze mamy możliwość złożenia zawiadomienia w naszej sprawie do HMRCHer Majesty’s Revenue and Customs. Czyli Urzędu Skarbowego i Podatkowego w Wielkiej Brytanii. Nie można zgadzać się bowiem na nieczyste zagrywki ze strony niesprawiedliwych pracodawców. Celowo starających się doprowadzić do obniżenia naszej płacy minimalnej.

W każdej chwili można też skorzystać z pomocy ACASAdvisory, Conciliation and Arbitration Service. Stanowi ona formę podmiotu opiniodawczego, pojednawczego oraz arbitrażowego. Podstawowym zadaniem tej instytucji doradczej jest postęp organizacyjny życia zawodowego. Realizuje się go za pomocą promocji i ulepszania silnych praktyk w obrębie relacji przemysłowych. Kontakt telefoniczny do tej organizacji jest następujący: 0300 123 1100, a konsultanci obsługują interesantów w ponad stu językach świata!

Nowe wyższe stawki po Brexicie oraz pandemii

Podsumowując temat najniższej krajowej w Wielkiej Brytanii w obecnym roku podatkowym 2021/2022. Na pewno można dostrzec, że ustanawiając nowe, wyższe stawki w UK, rząd brał pod uwagę kwestię nadrzędną. Jaką? Globalną skalę kryzysu gospodarczego, który wywołała pandemia COVID-19. Jak również nie tak dawny ostateczny Brexit. W skrupulatnie przeprowadzanych kalkulacjach uwzględnić trzeba było sytuację finansową i materialną pracowników, opłacanych najsłabiej. Jak i mieć na uwadze możliwe zagrożenia wynikające z realną niewypłacalnością pracodawców.
 
Podjęto decyzję odnośnie kontrolowanego wzrostu, który zarazem da możliwość zrealizowania planów angielskiego rządu na najbliższe lata, krok po kroku. Dlatego podniesienie minimalnego wynagrodzenia w obecnym roku pozwoliło na wymierną korzyść. Mianowicie, by płace zatrudnionych na najniższej stawce wzrosły tak, jak to wcześniej zakładano. A przy tym nie generowały niepotrzebnego ryzyka dla wielu firm, podczas przyjmowania do pracy nowych pracowników w czasach pandemii koronawirusa.

Jeśli chcesz być na bieżąco to polub naszą stronę, dzięki temu będziesz otrzymywał informacje o aktualnościach. Będziemy Ci bardzo wdzięczni, jeżeli udostępnisz ten post osobom, które w Twojej ocenie mogą skorzystać na zapoznaniu się z artykułem. Dziękujemy!

Inne artykuły