Polacy w Anglii - Emigracja, Praca, Zarobki.

Jedna społeczność wiele spraw.

09 paź 2020

Ślub cywilny w UK 

Ślub cywilny w UK 

Ślub cywilny w UK może być niezwykłym wydarzeniem dla Ciebie i Twoich bliskich. A może myślisz także o ceremonii religijnej? Z całą pewnością masz wiele pytań. Postaramy się na większość odpowiedzieć. W tym artykule przedstawiamy sprawdzone informacje dotyczące różnych możliwości zawarcia małżeństwa (marriages) bądź związku partnerskiego (civil partnerships) w Anglii. Podpowiemy także, jakie formalności należy spełnić oraz jakie niezbędne dokumenty przygotować. 

Spis treści
Kto może wziąć ślub?
Jakie rodzaje ślubów są możliwe?
W polskim konsulacie
Standardowy cywilny
Uroczystość kościelna

Kto może wziąć ślub w Wielkiej Brytanii?

W świetle prawa angielskiego możesz wziąć ślub lub zalegalizować związek partnerski w Anglii, jeśli:

 • Masz ukończone 16 lat i Twoi rodzice wyrażą na to zgodę. Od ukończenia 18 roku życia pozwolenie na ślub w UK nie jest wymagane. 
 • Jesteś stanu wolnego, czyli: panna/kawaler, wdowa/wdowiec, rozwódka/rozwodnik.
 • Wraz z przyszłym mężem/żoną nie jesteście blisko spokrewnieni.

Uwaga! Osoby, które:

 • są spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii lub; 
 • nie posiadają obywatelstwa brytyjskiego lub;
 • nie mają statusu „leave to remain in the UK”. 

Przed zawarciem małżeństwa lub związku partnerskiego muszą ubiegać się o wizę.

Do 30 czerwca 2021 roku prawa i status obywateli UE mieszkających obecnie w Wielkiej Brytanii nie ulegnie zmianie. W tym czasie, każdy kto chce zachować swoje prawa powinien aplikować o settled lub pre-settled status. Po 30 czerwca 2021 obywatele UE, którzy nie zarejestrują się w systemie EU Settlement Scheme będą traktowani na równi z innymi obcokrajowcami. 

Ślub cywilny w UK, jakie opcje? 

Ślub cywilny w UK, to jeden z najpopularniejszych sposobów na legalizację związków. Polacy w Anglii chcący zorganizować cywilną ceremonię mogą wybrać pomiędzy angielskim urzędem stanu cywilnego, konsulatem RP lub jakimkolwiek innym miejscem wpisanym na listę

Co ważne, możesz także zdecydować się na ślub i ceremonię religijną, która jest równie ważna, co ślub cywilny w UK.  Ślub kościelny w Anglii może odbyć się w każdym zarejestrowanym budynku sakralnym.

Uwaga! W Anglii i Walii śluby cywilne mogą być zawierane zarówno przez osoby różnej, jak i tej samej płci. Jeśli chodzi o śluby religijne, to w dalszym ciągu dany kościół decyduje, czy osoby tej samej płci mogą powiedzieć sobie sakramentalne tak. Obecnie ani w kościele anglikańskim, ani w kościele rzymsko-katolickim nie ma takiej możliwości. Jak wyglądają poszczególne ceremonie dowiesz się poniżej. 

Darmowe przelewy do Polski

Zawarcie małżeństwa w Anglii przed konsulem

Pierwszym krokiem, aby zawrzeć ślub cywilny w UK przed konsulem jest znalezienie odpowiedniego terytorialnie urzędu konsularnego oraz umówienie spotkania. Listę urzędów wraz z adresami mailowymi znajdziesz poniżej:

Uwaga! W polskim konsulacie małżeństwa mogą zawierać jedynie obywatele polscy, którzy na stałe mieszkają w Wielkiej Brytanii. Małżeństwa polskich obywateli mieszkających w Anglii z obcokrajowcami można zawierać w urzędach stanu cywilnego w Polsce bądź w Anglii. 

Wymagane dokumenty do zawarcia małżeństwa w konsulacie

Na umówione spotkanie w Konsulacie należy zabrać ze sobą i dostarczyć osobiście dokumenty dotyczące obojga przyszłych małżonków: 

 • odpisy skróconych lub zupełnych aktów urodzenia;
 • dowody osobiste lub paszporty;
 • pisemną deklarację o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ewentualnie, jeśli przyszli małżonkowie pozostawali wcześniej w innych związkach małżeńskich, odpisy tych aktów z adnotacją lub dokumentem potwierdzającym o jego ustaniu; 
 • kserokopie paszportów lub dowodów osobistych dwóch świadków (świadkowie nie muszą być obywatelstwa polskiego, ale muszą rozumieć język polski w stopniu podstawowym, tak aby byli w stanie zrozumieć przysięgę małżeńską oraz rozumieć co jest zapisane w dokumentach, które będą podpisywać. Jeśli świadkowie nie znają polskiego należy zapewnić tłumacza.);
 • imienną listę gości.

Uwaga! Jeśli małżeństwo zawierane jest przez kobietę, która ukończyła 16 rok życia, ale nie ukończyła lat 18 należy przedłożyć także zezwolenie na zawarcie małżeństwa. 

Całkowity koszt ślubu cywilnego w UK w Konsulacie RP wynosi 426 GBP. Obejmuje on: przygotowanie dokumentacji, zorganizowanie uroczystości w urzędzie oraz sporządzenie protokołu i przesłanie go do USC w Polsce. 

Plusem zawarcia ślubu cywilnego w UK przed konsulem jest fakt, że protokół z ceremonii konsul samodzielnie wyśle do USC w Polsce, a małżonkowie bez wizyty w Polce mają możliwość otrzymać polski odpis aktu małżeństwa. Ślub cywilny w UK w konsulacie jest poniekąd opcją dodatkową dla Polaków mieszkających w UK. Standardowo ślub cywilny w UK zawierany jest w angielskim USC lub jakimkolwiek innym miejscem wpisanym na listę. Jaka jest standardowa procedura zawarcia małżeństwa w Anglii przeczytasz poniżej:

Standardowy Ślub cywilny w UK 

Aby zawrzeć ślub cywilny w UK należy dopełnić kilku formalności. Pierwszym krokiem będzie zgłoszenie chęci formalnego zarejestrowania związku (Giving notice) w angielskim USC (register office), drugim krokiem będzie przygotowanie uroczystości i faktyczna rejestracja związku.

Jak wygląda zawiadomienie (Giving notice)?

Zawiadomienie (Giving notice) należy złożyć osobiście przez obojga przyszłych małżonków w lokalnym angielskim urzędzie stanu cywilnego (register office), w którym mieszkacie. Formalności tej należy dopełnić nawet jeśli ceremonia ślubu ma się odbyć w innym miejscu. Aby znaleźć odpowiedni USC możesz skorzystać z wyszukiwarki. Jeśli choćby jedno z przyszłych małżonków jest spoza UE, EOG lub Szwajcarii Giving notice składają razem w wyznaczonych USC

Uwaga! Aby złożyć Giving notice należy mieszkać w okręgu danego USC przez co najmniej siedem dni. Dopiero wtedy lokalny angielski USC przyjmie nasze zgłoszenie. Jeśli przyszli małżonkowie mieszkają w różnych okręgach meldunkowych, każdy z nich musi oddzielnie złożyć Giving notice w swoim USC. Podczas składania Giving notice zostaniemy poproszeni o podanie daty i miejsca ślubu cywilnego. Jeśli ceremonia ma się odbyć w innym miejscu jak USC powinniśmy najpierw skontaktować się z miejscem, w którym zamierzamy wziąć ślub. 

W register office będziemy także poproszeni o podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres, wiek, obywatelstwo oraz informacja, czy byliśmy już wcześniej w związku partnerskim lub w związku małżeńskim. Zostaniemy poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających te dane, na przykład paszportu, aktu urodzenia, ewentualnie orzeczenia o rozwodzie lub aktu zgonu byłego partnera. 

Po złożeniu Giving notice w urzędzie stanu cywilnego, zgłoszenie jest udostępniane do publicznego wglądu, lokalnie oraz w miejscu ceremonii (jeśli adres ślubu jest inny). Jeśli ktokolwiek będzie widział zastrzeżenia lub przeszkody do zawarcia ślubu będzie miał 28 dni od wywieszenia Giving notice, aby swoją wątpliwość zgłosić. O ile nie ma żadnych zastrzeżeń ani powodów prawnych, po ustalonym czasie (28 dni) można przeprowadzić ceremonię! Mamy na to 12 miesięcy, jeśli przekroczymy ten okres cały proces trzeba zacząć od nowa. O czym jeszcze należy pamiętać:

 • Cała ceremonia zawarcia ślubu musi odbyć się w obecności upoważnionej osoby i dwóch świadków (świadkowie nie muszą przedstawiać żadnych dokumentów). 
 • Koszt złożenia Giving notice to zazwyczaj £35 od osoby (£47 dla obcokrajowców spoza UE, którzy potrzebują wizy) oraz koszt rejestracji związku w angielskim register office £46 (Jeśli zdecydujemy się na inne miejsce koszt może być inny).  
 • Podczas ceremonii, jeśli decydujemy się na zawarcie małżeństwa, musimy wypowiedzieć przysięgę małżeńską. Powinniśmy ją najpierw omówić z osobą prowadzącą ceremonię.
 • Jeśli decydujemy się na zawarcie związku partnerskiego wypowiedzenie przysięgi jest dobrowolne.
 • Uwaga! W niektórych wyjątkowych okolicznościach, na przykład, gdy jeden z przyszłych małżonków jest poważnie chory, można poprosić o uchylenie 28-dniowego okresu oczekiwania.

Ceremonie cywilne mogą obejmować czytania, pieśni lub muzykę, ale nie mogą zawierać niczego, co jest religijne (na przykład hymnów lub czytań z Biblii). Wyjątkiem jest religijne błogosławieństwo małżeństwa, które można otrzymać po ceremonii cywilnej. Jeśli przyszłym małżonkom zależy jednak na religijnych obrzędach, muszą zdecydować się na ślub w kościele. Jest on tak samo ważny co ślub cywilny w UK. 

Darmowe przelewy do Anglii

Jakie kroki należy podjąć, aby zawrzeć ślub kościelny w UK?

Podstawowe kroki, które należy podjąć, aby wziąć ślub kościelny w UK są takie same jak w przypadku ceremonii cywilnych. Jednak miejscem, do którego się skierujemy w celu załatwienia formalności będzie kościół. Prawo angielskie umożliwia zawarcie małżeństwa konkordatowego w świątyni. Na ten moment legalny związek w Anglii można zawrzeć w kościele anglikańskim, rzymskokatolickim, żydowskim lub kwakierskim. W wymienionych kościołach nie trzeba zawierać ślubu cywilnego przed kościelnym. 

Uwaga! W przypadku ślubów kościelnych w Anglii obowiązek złożenia Giving notice w dalszym ciągu jest obowiązkowe, jednak jak formalnie to wygląda zależy od wybranego kościoła.

Pierwszym co należy zrobić planując ślub kościelny w UK, to zgłosić się do wybranego kościoła (parafii) przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Duszpasterz pomoże nam zorganizować wszelkie formalności. 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł o zawieraniu związków małżeńskich w Anglii pomógł wyjaśnić podstawowe kwestie prawne oraz obowiązkowe procedury z tym związane. Mamy także nadzieję, że zaoszczędziliśmy wam sporo czasu na szukaniu tych informacji, który teraz możecie poświęcić na skontaktowanie się z lokalnymi urzędami lub kościołami. 

No cóż, pozostaje nam życzyć Wam wszystkiego dobrego na nowej, wspólnej drodze życia. 

Jeśli chcesz być na bieżąco to polub naszą stronę, dzięki temu będziesz otrzymywał informacje o aktualnościach. Będziemy Ci bardzo wdzięczni, jeżeli udostępnisz ten post do osób, które w Twojej ocenie mogą skorzystać na zapoznaniu się z artykułem. Dziękujemy!

Inne artykuły