Przekazy pieniężne online
GBP ⇆ PLN

Prosty sposób wysyłania pieniędzy.

21 wrz 2023

Aplikacja o mieszkanie socjalne w UK

Aplikacja o mieszkanie socjalne w UK

Aplikacja o mieszkanie socjalne w UK może interesować przede wszystkim osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a miesięczny przychód nie pozwala na wynajęcie mieszkania w cenie regularnej. Życie na Wyspach Brytyjskich jest dość drogie w porównaniu z tym w Polsce. Wszystko też zależy od lokalizacji, ponieważ miesięczne opłaty mogą się znacząco różnić. W dużych miastach ceny będą zdecydowanie wyższe od tych, z którymi możemy się spotkać na peryferiach. Niewątpliwie, dla osób które wyemigrowały zarobkowo, bardzo ważne jest zoptymalizowanie wydatków, aby móc odłożyć jak największą sumę pieniędzy. Warto więc zapoznać się bliżej z tematem mieszkań socjalnych w Anglii i dowiedzieć się komu się one należą i jak się o nie ubiegać. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym poruszymy najważniejsze wątki w tej kwestii. 

Spis treści:
Council housing - komu przysluguje?
Czy Polacy mogą aplikować?
Opłaty związane z mieszkaniem komunalnym
Jak złożyć wniosek?
Rodzaje najmu socjalnego
Tanie przelewy UK-PL

Aplikacja o mieszkanie socjalne w UK

Aplikacja o mieszkanie socjalne w UK może być pomocna dla osób, które nie są w stanie znaleźć i utrzymać odpowiedniego zakwaterowania z powodu niskich dochodów. W przypadku tego typu mieszkań czynsz jest zazwyczaj znacznie niższy, niż na rynku prywatnym. Aby zacząć ubiegać się o lokal komunalny, czyli tzw. council housing, należy skontaktować się z władzami lokalnymi w swoim obszarze i złożyć odpowiedni wniosek. W niektórych regionach dostęp do lokum może być ograniczony, a czas oczekiwania na jego przyznanie dość długi. Ważne jest również to, że w sytuacji, gdy Twoja zdolność finansowa ulegnie zmianie, prawdopodobnie będziesz zmuszony/a opuścić przyznane wcześniej miejsce i poszukać innego. Jak funkcjonuje system mieszkań socjalnych w Anglii? Kto może je otrzymać? Jak złożyć wniosek? Dowiedz się już teraz!

Council housing - komu przysługuje?

Council housing to określenie mieszkań komunalnych w Wielkiej Brytanii, które są własnością władz lokalnych danego regionu. Jest to forma pomocy dla osób, które znajdują się w skomplikowanej sytuacji finansowej.

Kwalifikacje do ubiegania się o mieszkanie socjalne są określane przez władze w konkretnym regionie. Istnieją jednak ogólne wytyczne dotyczące tego, kto może być uprawniony do otrzymania tego typu pomocy. Istnieją priorytetowe grupy, które mają pierwszeństwo w przydzielaniu zakwaterowania socjalnego, jak np. osoby niepełnosprawne, starsze, rodziny z dziećmi czy bezdomni. Poza tym, należy wymienić jeszcze kilka kryteriów:

  • niskie dochody lub ograniczona zdolność finansowa,
  • trudności mieszkaniowe, np. mieszkanie w niebezpiecznym otoczeniu lub przebywanie w przeludnionych warunkach,
  • status imigracyjny, nieposiadanie brytyjskiego obywatelstwa może wpłynąć na uprawnienia i dostępność pomocy socjalnej, ponieważ pierwszeństwo do zajęcia danego lokalu mają osoby, które już mieszkają w wybranej dzielnicy.

Czy Polacy mogą aplikować?

Polacy, tak samo jak inni obcokrajowy zamieszkujący Wyspy Brytyjskie, mogą aplikować o mieszkanie komunalne. Lokale socjalne w UK są dostępne dla wszystkich, niezależnie od narodowości. Jednak osoby te, muszą spełniać określone kryteria i wymagania z tym związane, m.in:

  • osoby, które są rezydentami Wielkiej Brytanii settled status lub posiadają prawo do pobytu mogą ubiegać się o pomoc z zakwaterowaniem,
  • warunkiem ubiegania się o lokal komunalny jest praca w Wielkiej Brytanii.

Opłaty związane z mieszkaniem komunalnym

Opłaty za mieszkanie socjalne w Anglii są uwarunkowane kilkoma czynnikami, takimi jak dochody, rodzaj mieszkania oraz lokalizacja. Czynsz za tego typu lokal może być ustalany jako stała kwota lub jako procent dochodów. Zazwyczaj obliczany jest on na podstawie 30% od wartości nieruchomości oraz w oparciu o 70% względnego poziomu dochodów lokalnej społeczności. Osoby o niższych przychodach będą ponosić niższe koszty, a w niektórych przypadkach mogą otrzymywać dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie opłat, np. Housing Benefit lub Universal Credit.

Należy zauważyć, że rodzaj i rozmiar lokalu również wpływa na finalną cenę. Te z większą liczbą pokoi i większą przestrzenią będą generować wyższe czynsze. Osoby starsze lub niepełnosprawne mogą być zwolnione z niektórych płatności. Jeśli chodzi o maksymalne należności, jakie mogą być naliczane za mieszkanie socjalne, to są one regulowane przez wadze lokalne w danym regionie.

Opłaty związane z mieszkaniem komunalnym

Aplikacja o mieszkanie socjalne w UK - złożenie wniosku

Aplikacja o mieszkanie socjalne w UK polega na złożeniu odpowiedniego wniosku w lokalnym urzędzie ds. mieszkać komunalnych, który obsługuje obszar, w którym chcesz ubiegać się o lokum. Wnioski są oceniane pod kątem kwalifikacji i potrzeb aplikującej osoby.

O zakwaterowanie socjalne można ubiegać się już w momencie ukończenia 18 lat, a niektóre placówki councilu dopuszczają możliwość już od 16-ego roku życia. Aby złożyć wniosek niezbędne będzie okazanie m.in. dowodu tożsamości (paszport krajowy/międzynarodowy, akty urodzenia lub brytyjskie prawo jazdy ze zdjęciem), dokumentów potwierdzających dochody, dane o członkach gospodarstwa domowego, dowód stałego zamieszkania w UK. Gdy wniosek zostanie już przez Ciebie złożony w odpowiednim urzędzie, pozostanie już tylko oczekiwanie na decyzję. Zazwyczaj decyzja o tym, komu będzie przysługiwał lokal komunalny, oparta jest na podstawie specjalnego systemu punktowego.

Ważne! Po przyznaniu mieszkania socjalnego istnieje możliwość odmowy przyjęcia nadanego zakwaterowania. Wówczas osoba taka pozostaje dalej na liście oczekujących. W momencie, gdy odrzuconych zostanie więcej zaproponowanych ofert, osoba taka może zostać usunięta z listy.

Rodzaje najmu socjalnego

Rodzaj najmu mieszkania socjalnego może być uzależniony od sytuacji danej osoby, priorytetów oraz dostępności lokali na danym obszarze.  Można wyróżnić kilka umów najmu, jakie są oferowane najemcom komunalnym:

  1. Najem wprowadzający/wstępny (ang. Introductory tenancy) - związanie tego typu umową stanowi swego rodzaju okres próbny dla lokatora, który trwa zazwyczaj 12 miesięcy. Jeśli po tym czasie dana osoba nie dokonała drastycznych naruszeń oraz nie generowała poważnych problemów, może liczyć na najem bezpieczny.
  2. Najem bezpieczny (ang. Secure tenancy) - związanie tego typu umową daje możliwość zamieszkiwania mieszkania komunalnego dożywotnio. Oczywiście, jeśli lokator nie naruszy ustalonych warunków najmu.
  3. Najem elastyczny (ang. Flexible tenancy) -jest związany umową na czas określony, który wynosi zwykle od 2 do 5 lat.
  4. Najem wspólny (ang. Joint tenancy) - mogą się o niego ubiegać małżonkowie lub osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim. Zgodnie z taką umową wszyscy najemcy ponoszą za nieruchomość równą odpowiedzialność.

Tanie przelewy UK-PL

Chcesz realizować niedrogie przekazy  Anglia - Polska? Może potrzebujesz, aby dotarł do Ciebie transfer z Polski? Jeśli chcesz wykonywać korzystne transakcje zagraniczne, to koniecznie zapoznaj się z ofertą firmy Klik-24. Za jej pośrednictwem prześlesz pieniądze w trybie standardowym za darmo. Środki znajdą się na wskazanym przez Ciebie koncie w ciągu 2 dni roboczych. Możesz również skorzystać z opcji express, która wykonywana jest w 24 h robocze, a której koszt to tylko 1,99 £. Wystarczy założyć bezpłatne konto w serwisie internetowym firmy i zlecić przelew bez żadnych ukrytych kosztów. Zacznij oszczędzać już dziś!

Inne artykuły