Polacy w Anglii - Emigracja, Praca, Zarobki.

Jedna społeczność wiele spraw.

20 mar 2020

Wiadomości UK – Settled Status

Wiadomości UK – Settled Status

Te Wiadomości UK dotyczą każdego Polaka, który w najbliższym czasie wybiera się do Anglii, mieszka w Anglii lub planuje z niej wrócić. Chcąc posiadać określone prawa w Wielkiej Brytanii po Brexicie należy ubiegać się o pre-settled lub settled status. Co to oznacza? Jak będzie wyglądać Anglia po angielsku? Dowiemy się wkrótce. Na razie należy zarejestrować swoją obecność w Zjednoczonym Królestwie, by spokojnie czekać na dalszy rozwój zdarzeń.  

Kto i do kiedy powinien aplikować?
Jaki status otrzymam?
Jak aplikować?
Co z wnioskami dla dzieci i najbliższej rodziny?
Co po złożeniu wniosku?

Kto i do kiedy powinien aplikować?

O settled lub pre-settled status powinien aplikować każdy Polak, który mieszka w Anglii oraz nie posiada brytyjskiego obywatelstwa, a chce:

 • Legalnie pracować w Wielkiej Brytanii 
 • Korzystać z NHS za darmo tak jak teraz
 • Zapisać się na studia w Anglii lub kontynuować naukę
 • Mieć dostęp do funduszy publicznych, takich jak benefity i emerytury
 • Podróżować  do i z Wielkiej Brytanii

Dla osób obecnie przebywających w Wielkiej Brytanii system do rejestracji wniosków jest już otwarty, termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 roku. 

Uwaga! Nawet jeśli obecnie nie mieszkasz w Wielkiej Brytanii, ale do północy 31 grudnia 2020 r. przeprowadzisz się na Wyspy i będziesz potrafił to udowodnić, będziesz także mógł zarejestrować się w systemie przesiedleńczym i złożyć swoją aplikację. Ostateczny termin złożenia takiego wniosku to 30 czerwca 2021 roku. 

Uwaga! Należy zastanowić się, czy powinniśmy aplikować już teraz, czy jeszcze chwilkę poczekać. Na przykład: Mamy styczeń 2020 rok, Pani Maria mieszka i pracuje w Anglii 4 lata i 6 miesięcy, co oznacza, że jeśli złoży swoją aplikację już teraz otrzyma jedynie tymczasowy status i w przyszłości będzie musiała składać aplikację ponownie. Jeśli poczeka ze złożeniem swojej aplikacji do lipca 2020 będzie miała 5 lat nieprzerwanego pobytu w Wielkiej Brytanii i będzie mogła od razu ubiegać się o status osoby przesiedlonej. O różnicach w tymczasowym i stałym statusie przeczytasz poniżej.


Pre-settled czy Settled status? Oto jest pytanie.

Rejestrując się w systemie otrzymamy z góry narzucony jeden z dwóch statusów:

 • settled (osoba przesiedlona na stałe)
 • pre-settled (osoba przesiedlona tymczasowo)

Pierwsze pytanie jakie przychodzi do głowy, to od czego będzie zależeć przyznany nam status? A będzie on zależeć od długości okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii w chwili składania wniosku.

Settled Status ( status osoby osiedlonej na stałe) otrzymają osoby, które przeprowadziły się do UK  przed dniem 31 grudnia 2020 roku i  przebywały  w Wielkiej Brytanii przez okres minimum 5 lat z rzędu (określany mianem ,,nieprzerwanego pobytu”)

Pięć lat nieprzerwanego pobytu oznacza, że mieszkaliśmy w Anglii przynajmniej sześć miesięcy  każdego roku w okresie ostatnich pięciu lat z rzędu.  
Wyjątek stanowi: jeden okres nieobecności z ważnego powodu nieprzekraczający 12 miesięcy (na przykład urodzenie dziecka, poważna choroba, szkolenie zawodowe lub oddelegowanie do pracy za granicą) lub obowiązkowa służba wojskowa dowolnej długości

Jeśli otrzymamy settled status (status osoby osiedlonej), będziemy  mieć prawo przebywać na terenie Wielkiej Brytanii bez ograniczeń oraz tak długo jak chcemy. Będziemy mogli także ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie po dwunastu miesiącach od otrzymania settled status. 

Gdy otrzymamy stały status nasze dane dane osobowe powinny być systematycznie uaktualniane, na przykład w razie wymiany dokumentu tożsamości lub zmiany adresu zamieszkania. 

Osoby, które mają status osoby osiedlonej mogą spędzić nawet do 5 lat z rzędu poza Wielką Brytanią, nie tracąc swojego statusu.

Na przykład: Pan Wojciech złożył wniosek i w marcu 2020 otrzymał stały status (settled) może przebywać na terenie Wielkiej Brytanii tak długo jak zechce, jednak w kwietniu 2020 roku zdecydował, że wyjedzie z Wysp na jakiś czas. Jeśli wróci do Anglii do marca 2025 zachowa swój stały status ososby przesiedlonej i w dalszym ciągu zachowa swoje prawa. 

Pre-settled status (Tymczasowy status osoby osiedlonej) otrzymają osoby, które przeprowadziły się do UK  przed dniem 31 grudnia 2020 roku, jednak w momencie składania wniosku nie przebywały  w Wielkiej Brytanii przez okres minimum 5 lat z rzędu (określany mianem ,,nieprzerwanego pobytu”).

Uwaga! Od daty otrzymania tymczasowego statusu osoby przesiedlonej, będziemy mogli pozostać w Wielkiej Brytanii przez okres kolejnych 5 lat. Gdy będziemy chcieli pozostać dłużej, to po spełnieniu  warunku nieprzerwanego pięcioletniego pobytu na wyspach będziemy musieli ponownie złożyć wniosek o stały status (settled status).

Jeśli nie będziemy chcieli starać się o stały status to po otrzymaniu statusu tymczasowego będziemy mogli przebywać poza Wielką Brytanią do dwóch lat z rzędu i zachować przyznany status. 

Na przykład: Pani Maria w marcu 2020 otrzymała tymczasowy status (pre-settled), czyli ma prawo mieszkać i pracować w Anglii do marca 2025 roku. Pani Maria w kwietniu 2020 postanawia wyjechać do Polski na dłuższy czas. Jeśli wróci do kwietnia 2022 roku to zachowa swój status i w dalszym ciągu będzie mogła pracować w UK do marca 2025 roku. 

Uwaga! Jeśli osoba otrzyma status tymczasowy i będzie chciała ubiegać się o status stały (settled status), w każdym roku nie będzie mogła przebywać poza Wielką Brytanią dłużej jak 6 miesięcy.

Na przykład: Pani Maria mieszka w Anglii 3 lata, złożyła wniosek i w marcu 2020 otrzymała pre-settled status. Pani Maria chce w przyszłości ubiegać się o status stały, dlatego też w kolejnych dwóch latach (2021 oraz 2022), w każdym roku musi przebywać w UK przynajmniej przez pół roku. Jeśli spełni powyższe w marcu 2022 będzie kwalifikować się do złożenia wniosku o status stały. 

Darmowe przelewy do Polski

Jak aplikować?  EU Exit ID document.

Uwaga! Początkowo złożenie wniosku o settled lub pre-settled status było płatne (65 GBP dla dorosłych i 32,50 GBP dla dzieci poniżej 16 lat). Jednak 21 stycznia 2019 roku Premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że opłaty za wnioski zostają wycofane i od tamtego momentu składanie wniosków jest bezpłatne. Co najważniejsze, nawet jeśli złożyłeś wniosek w momencie kiedy opłaty obowiązywały, w chwili ich zniesienia powinieneś dostać automatyczny zwrot. 

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na złożenie wniosku o settled lub pre-settled status jest skorzystanie z aplikacji EU Exit: ID Document Check. Aby skorzystać z tej opcji należy:

 • zainstalować aplikację EU Exit ID document na smartphonie z systemem Android 6.0 lub nowszy lub na Iphonie 7 lub nowszym. 
 • posiadać biometryczny dokument potwierdzający  tożsamość, to znaczy paszport lub dowód osobisty oraz posiadać adres email i numer telefonu.

Jeśli zeskanujemy swój paszport w telefonicznej aplikacji, jej składanie możemy dokończyć na komputerze Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status). Na tej samej stronie w późniejszym momencie będzie możliwe sprawdzenie jej statusu. 

Uwaga! Nie ma obowiązku instalować aplikacji EU Exit: ID Document Check na swoim telefonie. Jeśli posiadamy zaufaną osobę, nawet niespokrewnioną, która udostępni nam swój telefon możemy potwierdzić swoją tożsamość z telefonu takiej osoby. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, możemy zarejestrować się internetowo, wgrać zdjęcie  i wysłać dokument tożsamości pocztą. Dokument będzie nam odesłany. 

Nasz wniosek będzie sprawdzony pod kątem: naszej tożsamości, okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii oraz historii kryminalnej.

Na nasze szczęście cały proces jest zautomatyzowany. Oznacza to tyle, że w większości przypadków, podajemy jedynie  National Insurance Number w aplikacji. Na tej podstawie angielscy urzędnicy są w stanie sprawdzić ile mieszkamy w Anglii. Jeśli system odszuka wystarczającą ilość danych, dostarczenie dalszych dokumentów w celu potwierdzenia pobytu nie będzie wymagane. O tym, czy dodatkowe dokumenty są wymagane zostaniemy poinformowani po złożeniu wniosku. 

Uwaga! Na pytanie: Jestem karany, czy to oznacza, że moja aplikacja o settlement staus zostanie odrzucona, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie sprawdzać, czy osoby, które ukończyły 18 lat, nie popełniły poważnych lub wielokrotnych przestępstw i nie stanowią zagrożenia. Dlatego tak ważnym jest, aby być prawdomównym i skrupulatnie wskazać we wniosku wyroki skazujące, widniejące w rejestrze skazanych w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą. Bazy danych przestępczości w Wielkiej Brytanii zostaną sprawdzone.

Dobrym pomysłem może być zasięgnięcie niezależnej porady prawnej przed złożeniem wniosku. Szczególnie, jeśli miałeś więcej niż jeden wyrok skazujący lub wyrok pozbawienia wolności trwający co najmniej 12 miesięcy.

Settled Status dla dziecka oraz rodziny

Jeśli jesteśmy rodzicami lub opiekunami prawnymi, a nasze dziecko nie ukończyło 21 lat, możemy w jego imieniu złożyć wniosek o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej. Dziecko może także złożyć wniosek samodzielnie.

Po złożeniu swojego wniosku, uzyskamy numer, który będzie można użyć we wniosku dziecka i „połączyć” go ze swoim wnioskiem. Będzie można to uczynić w dowolnym czasie po złożeniu swojego wniosku – nawet gdy nie otrzymamy jeszcze decyzji o przyznanym nam statusie. Podczas składania wniosku dla dziecka konieczne będzie przedstawienie dowodu potwierdzającego pokrewieństwo z dzieckiem.

Uwaga! Jeżeli nasz osobisty wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dziecko uzyska taki sam status jak rodzic. Oznacza to, że jeśli jednemu z rodziców został przyznany settled status (stały status osoby przesiedlonej) to jego dziecko, które nie ukończyło 21 lat także otrzyma settled status nawet jeśli mieszka w Wielkiej Brytanii krócej jak 5 lat. 

Na przykład: Pan Wojciech jest w Anglii od 5 lat, jego żona i  4 letnie dziecko dołączyli do niego dwa lata temu. Aby pozostać w Anglii po 31 grudnia 2020 i zachować swoje dotychczasowe prawa Pan Wojciech i jego żona zarejestrowali w systemie przesiedleńczym swoje indywidualne wnioski. Pan Wojciech jest w Anglii już pięć lat dlatego otrzymał settled status, jego żona jest w Anglii od dwóch lat dlatego otrzymała pre-settled status. 
Obowiązkowym jest także złożenie wniosku dla dziecka. Pan Wojciech połączył wniosek swojego dziecka ze swoim i dzięki temu, że sam otrzymał settled status, jego dziecko także automatycznie otrzymało ten sam status, pomimo, że w Anglii przebywa dopiero od dwóch lat.

Angielski ustawodawca chroni także dzieci, które dopiero co urodzą się w Wielkiej Brytanii, a mianowicie:

Jeśli jesteś w ciąży lub twoja partnerka jest w ciąży oraz przynajmniej jedno z was ma przyznany settled status, a dziecko urodzi się w Anglii podczas waszego zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii to nabędzie ono automatycznie obywatelstwo brytyjskie. Będzie trzeba jedynie ten fakt odpowiednio zgłosić. 

Jeśli jesteś w ciąży lub twoja partnerka jest w ciąży i żadne z was nie ma przyznanego settled status, jedynie pre-setled status (status tymczasowy) to pomimo, że dziecko urodzi się w Anglii podczas waszego zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii nie otrzyma obywatelstwa brytyjskiego. Jeśli rodzic ma nadany tymczasowy status, jego  dzieci urodzone podczas jego zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii automatycznie nabędą jedynie prawo do statusu tymczasowego, o który także trzeba wnioskować. Dzieci nabywają obywatelstwo brytyjskie, jeśli są do tego uprawnione poprzez swojego rodzica.

Uwaga! Jeśli chodzi o sprowadzenie członków rodziny do Wielkiej Brytanii, to na ten moment bliscy członkowie rodziny mogą dołączyć do osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. W przypadku braku możliwości sprowadzenia członka rodziny w tym terminie, osoby te będą mogły nadal przyjechać do Wielkiej Brytanii w inny sposób, na przykład na wizie rodzinnej.

Ważne wiadomości UK, co po złożeniu wniosku?

Po kompletnym złożeniu wniosku, otrzymamy maila potwierdzającego zarejestrowanie naszej aplikacji. Od tej pory, nasz wniosek będzie weryfikowany. Jeśli dodatkowe dokumenty będą potrzebne, zostaniemy o tym poinformowani w osobnym mailu, w przeciwnym razie powinniśmy już tylko czekać na decyzję. Od tej pory żadne Wiadomości UK nie będą dla nas tak istotne, jak ta o naszym być lub nie być w Anglii.

Settled status application submitted

Uwaga! Przetwarzanie kompletnych wniosków, zajmuje zwykle od około 5 dni roboczych, do nawet miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zostaniemy poproszeni o uzupełnienie wniosku o dodatkowe dane lub dokumenty okres oczekiwania na decyzję może się znacznie wydłużyć. Dlatego, warto uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kontakt mailowy. 

Jeśli jednak, jesteśmy zaniepokojeni i potrzebujemy przedyskutować nasz wniosek, możemy skontaktować się z  infolinią do spraw składania wniosków o settled status. Swoje zapytanie, możemy wysłać także internetowo. Odpowiedź uzyskamy w ciągu 5 dni roboczych EU settled status enquiries.

W momencie, kiedy nasz wniosek zostanie rozpatrzony, otrzymamy drogą e-mailową list potwierdzający wydaną decyzję w sprawie naszego statusu. Mailowy list jest wyłącznie do naszej wiadomości i nie stanowi potwierdzenia naszego statusu. Potwierdzenia statusu nie będą wydawane w formie papierowej, jedynie będą dostępne w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na view prove immigration status.

Settled status confirmation letter

Po zalogowaniu, na swoim profilu będziemy mogli:

 • zobaczyć swój status settled lub pre-settled 
 • uzyskać kod, aby udowodnić swój status innym osobom, na przykład pracodawcom
 • zaktualizować swoje dane osobowe, na przykład numer paszportu lub adres e-mail

View and prove your immigration status

Tak oto dotarłeś do końca naszego artykułu. Mamy nadzieje, że znalazłeś odpowiedzi na większość pytań związanych z settled status w Anglii.  

Jeśli chcesz być na bieżąco to polub naszą stronę, dzięki temu będziesz otrzymywał informacje o aktualnościach. Będziemy Ci bardzo wdzięczni, jeżeli udostępnisz ten post do osób, które w Twojej ocenie mogą skorzystać na zapoznaniu się z artykułem. Dziękujemy!

Inne artykuły